WORKSHOP BICHON A PUDEL s MVDr. PATRÍCIA DANKOVÁ

PRIHLASOVANIE OTVORENÉ na workshop
BICHON A PUDEL s MVDr. PATRÍCIA DANKOVÁ
BYTČA 18.6.2022
Po absolvovaní workshopu dostane každý účastník certifikát ASPS
Ak máte k dispozícii viac modelov, prosím informujte nás
Prihlasovanie formou emailu na asociacia.strihacov@gmail.com,
kde uveďte svoje celé meno a tel. číslo a priložte potvrdenie o platbe
Účastnícky poplatok
pre nečlenov ASPS 95,-Eur
pre členov ASPS 75,-Eur
Pri neúčasti sa vracia 50% poplatku, 50% sa použije na vzniknuté náklady.
Platby s uvedením Vášho mena poukážte na č. účtu:
SK48 1100 0000 0029 4206 4736
Informácie – kontakty:
tel. – 0905 275 797
asociacia.strihacov@gmail.com