Zaškolenie novej lektorky

Dňa 22.7.2022 sa uskutočnilo zaškolenie novej lektorky ASPS Ivany Blaho. Školenie prebehlo v jej salóne Blaho pre psov v Sobotišti. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci záujem o kurzy strihania psov Asociácia týmto posilnila svoj školiteľaký […]