Výbor ASPS

 

Predseda

Mgr. Elena Hrtánková

+421 903 520 796

 

Podpredseda

Denisa Kollárová

+421 905 275 797

 

Ekonóm

Nikoleta Bojnanská

+421 910 235 039

 

Člen

Anita Kopčoková

 

Kontrolór

Veronika Králová

+421 903 217 286