Kontakt

Asociácia strihačov psov Slovenska, o.z.

Pod Urpínom 10,

974 01 Banská Bystrica

 

IČO: 45 027 897

Reg. číslo: VVS/I – 900/90 – 33082

 

tel. kontakt: Mgr. Elena Hrtánková +421 903 520 796

číslo účtu:  SK48 1100 0000 0029 4206 4736

email: asociacia.strihacov@gmail.com

Kontaktný formulár :