SEMINÁR VETERINÁRNA DERMATOLÓGIA A KOZMETOLÓGIA

PRIHLASOVANIE OTVORENÉ na seminár VETERINÁRNA DERMATOLÓGIA A KOZMETOLÓGIA s MVDr. ROSTISLAVA FÁBIKOVÁ.

V Trnave 22.05.2022

Po absolvovaní kurzu dostane každý účastník certifikát ASPS Prihlasovanie formou emailu na asociacia.strihacov@gmail.com, kde uveďte svoje celé meno a tel. číslo a priložte potvrdenie o platbe Účastnícky poplatok:

pre nečlenov ASPS 85,-Eur

pre členov ASPS 65,-Eur

Platby s uvedením Vášho mena poukážte na č. účtu: SK48 1100 0000 0029 4206 4736

Informácie – kontakty:

tel. – 0905 275 797

asociacia.strihacov@gmail.com

www.asociaciastrihacov.sk