Kurzy strihania pre začiatočníkov – BASIC


 


Kurzy sú určené pre záujemcov o profesijné uplatnenie ako groomer – strihač psov

Kurzy strihania psov pre začiatočníkov poskytujú členovia ASPS, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

  • Minimálne 10 rokov praxe v salóne pre psov
  • Minimálne 5 rokov člen ASPS
  • Ovládanie techník strihania i trimovania
  • Aktívna pravidelná účasť na workshopoch ASPS
  • Znalosť výstavnej úpravy

Tieto znalosti , zručnosti a skúsenosti poskytujú  absoloventom kurzu  záruku dobrých základov pre ich prácu. Zároveň osnovy kurzu sú vytvorené spoluprácou a konsenzom našich školiteľov.

Základný kurz úpravy psov

vstupné podmienky – základná znalosť anatómie psa, orientácia v psích plemenách, schopnosť manipulácie a komunikácie so psom, v prípade nejasností je možné separátne úvodné zaškolenie

rozsah 40 hodín, 

-cena  800 Eur  (od 1.6.2023)

Kurz odporúčame  absolvovať  behom jedného týždňa alebo v krátkom časovom odstupe jednotlivých dní

Teoretická časť poskytuje

– informácie o administratívnych úkonoch a podkladoch potrebných pri otvorení salónu pre psov

– informácie o potrebnom technickom vybavení salónu vrátane prístrojov a nástrojov.

– základné marketingové podklady

Veterinárne minimum je možné absolvovať v rámci kurzu  po dohode so školiteľom

Praktická časť Vás naučí

pravidlá manipulácie so psom

– znalosti o jednotlivých typoch srsti  a ako s nimi pracovať tak, aby bolo vždy zohľadnené zdravie psa

– správne postupy pri kúpaní, sušení , rozčesávaní s použitím adekvátnych nástrojov pre dané     plemeno, typ srsti, vek a zdravotný stav psa

– aký typ kozmetiky voliť na kúpanie a ošetrenie srsti

– ako správne pracovať so strojčekom a nožnicami

 

Výsledkom je  zvládnutie kompletnej úpravy psa do praktického strihu

 Rozšírený základný kurz úpravy psov

Odporúčame ho absolvovať v určitom časovom odstupe  (2-3 týždne) po základnom kurze, aby absolovent mal čas utvrdiť svoje poznatky a zručnosti získané v základnom kurze. Je možné ho absolvovať i u iného školiteľa v rámci ASPS

Rozsah 40 hodín,

cena 800 eur (od 1.6.2023)

Cieľom tohto kurzu je

  • Overiť, opraviť a upevniť zručnosti  pri kúpaní , sušení , rozčesávaní, pri práci strojčekom a nožnicami získanými v základnom kurze a následnou vlastnou praxou
  • získať schopnosť ostrihať do praktického strihu minimálne tri plemená , ktoré sú v salónoch bežné ( napr. jorkšírsky teriér, maltézsky psík, ši-tzu, pudel, kokeršpaniel) tak, aby boli zahrnuté viaceré typy srsti (napr. jemná hodvábna, kučeravá, double coat)
  • Rozlíšiť individuálne anatomické danosti jedincov a zohľadniť ich pri tvorbe strihu
  • Rozlíšiť individuálnu kvalitu a kondíciu srsti a zohľadniť ich pri voľbe postupu pri rozčesávaní a voľbe strihu
  • Oboznámiť sa s technikou trimovania a práce s drsnou srsťou , získať základné zručnosti trimovania

Doplnkové kurzy

Po dohode so školiteľom je možné doplniť si zručnosti podľa individuálnych požiadaviek. Môžete sa  zdokonaliť v určitom plemene, type srsti, pri práci s konkrétnym nástrojom, v špecifických technikách.  Vždy je potrebná konzultácia vopred, obzvlášť u záujemcov, ktorý absolvovali  strihačské  kurzy mimo ASPS.

Cena je stanovená individuálne

Jednodňové špecializované semináre. 

Na našich seminároch, ktoré organizujeme niekoľkokrát ročne,  sa zameriavame na úpravu konkrétneho plemena , prípadne na špecifickú techniku či trendy v úprave srsti psov.

Školiteľmi sú vždy skúsení groomeri špecializovaní na dané plemeno, často sú to chovatelia samotného plemena, a to nielen zo Slovenska ale aj spoza hraníc. Informácie o seminároch sú uverejnené s dostatočným časovým predstihom (minimálne 4 týždne) na webovej a fb stránke.