História ASPS

Od roku 2012 prešla ASPS výraznými zmenami. Zmenila sa členská základňa a naša činnosť sa sústredí najmä na poskytovanie kvalitných seminárov , kurzov a workshopov pre salóny a strihačov.

 

9. jún 2012…

…Asociácia strihačov psov Slovenska sponzorovala šampionát úpravy psov v Nitre.

15. marca 2008…

…spoločnosť Royal Canin usporiadala prednášku venovanú strihačom psov. Po prednáške bola strihačom prednesená myšlienka založenia asociácie zastrešujúcej strihačov psov na Slovensku. Odozvou bolo zvolanie zakladajúceho zhromaždenia, avizovaného v časopise Pes a mačka.

13. septembra 2008…

…sa v Prievidzi konalo zakladajúce zhromaždenie. Prípravný výbor v zložení Hedviga Bobulová a Katarína Hromádková sa postaral o priestory, a pre každého účastníka pripravili podklady aj s predbežným návrhom stanov. Strihačov a strihačiek sa zúčastnilo 21 z celého Slovenska. Všetci prítomní odhlasovali oficiálny názov združenia ASOCIÁCIA STRIHAČOV PSOV SLOVENSKA (ASPS). Bol zvolený výbor Asociácie, revízna komisia a s menšími úpravami boli odhlasované stanovy Asociácie.

21. novembra 2009…

…sa v Prievidzi konala 1. oficiálna schôdza členov ASPS. V doobedňajších hodinách prebehlo školenie veterinárneho minima, pod vedením MVDr. Ladislava Smatanu z veterinárnej praxe Ejmi Bojnice, ktorá je zároveň veterinárnym konzultantom spoločnosti Royal Canin. Každý zúčastnený obdržal certifikát o školení.

Na schôdzi boli odovzdané každému členovi stanovy ASPS, ako aj dekrét o jeho členstve v Asociácii. Boli odsúhlasené Všeobecné obchodné podmienky pre ASPS a program aktivít na rok 2010.