Členstvo v ASPS

 

Asociácia svojím členom poskytuje tieto výhody:

 

• nižšie poplatky za štartovné na kurzoch, seminároch, súťažiach, ktoré organizuje ASPS

• finančná resp. materiálna podpora členov pri reprezentovaní na súťažiach v zahraničí,

• vytvorenie profilu člena na webovej stránke Asociácie

• účasť na aktivitách, ktoré prispievajú k zviditeľneniu ako profesie, tak aj samotných strihačov – členov ASPS

• zľavy na produkty určené pre strihačov, krmivá a pod. u vybraných predajcov

 

Chcete sa stať členom ASPS? Chcete využívať všetky výhody členstva?

Základnou podmienkou je dvojročná prax v úprave psov, ktorá je zdokladovaná buď živnostenským listom alebo potvrdením od zamestnávateľa – prevádzkovateľa salónu. Vtedy stačí vyplniť záväznú prihlášku a zaplatiť ročný členský poplatok 40 EUR na číslo účtu SK48 1100 0000 0029 4206 4736. Nezabudnite uviesť svoje meno, aby sme vedeli platbu správne identifikovať. Na základe vyplnenej prihlášky a zaplatenia členského Vám bude vydané potvrdenie – certifikát, že ste právoplatným členom ASPS

 

O podrobnostiach každoročného obnovovania členstva sa podrobnejšie dočítate v stanovách ASPS.

Aj v prípade, že podmienku 2 ročnej praxe nespľňate, môžete byť aktívnou súčasťou ASPS. Po vyplnení prihlášky a zaplatení ročného členského poplatku sa dostanete medzi čakajúcich členov, pričom môžete čerpať podstatnú časť výhod členov (poplatky za kurzy, školenia a súťaže ako riadni členovia, prezentačné profily členov na webovej stránke Asociácie, atď.). Rozdiel bude v tom, že potvrdenie o riadnom členstve a zostávajúce výhody v podobe zliav na produkty partnerov získate až po splnení podmienky praxe.