Zaškolenie novej lektorky

Dňa 22.7.2022 sa uskutočnilo zaškolenie novej lektorky ASPS Ivany Blaho. Školenie prebehlo v jej salóne Blaho pre psov v Sobotišti. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci záujem o kurzy strihania psov Asociácia týmto posilnila svoj školiteľaký team v oblasti západného Slovenska.
Vybor ASPS v zložení predseda, podpredseda a kontrolór strávili aktívny pracovný deň v salóne kde zosúladili pracovné postupy. Workshopy tohto charakteru zaručujú jednotnú kvalitu a vnútornú kontrolu v rámci školiteľskeho teamu.
Ivana Blaho je groomer a chovateľ s 20 ročnou praxou na Slovensku aj v zahraničí.
Výstavná úprava psov v jej salóne dopomohla mnohým psom k získaniu titulov a ocenení.
Základný kurz ASPS je možné absolvovať v Banskej Bystrici, Topoľčanoch, Žiline a najnovšie aj v Sobotišti pri Senici