Členská schôdza 4.11.2023 v Žiline

V prvú novembrovú sobotu sme sa stretli v priestoroch Penziónu u Jakuba v Žiline, aby sme strávili príjemný a aj prínosný deň.

Doobeda sme absolvovali dva veľmi kvalitné semináre. Prvý sa týkal Prvej pomoci pre ľudí a bol vedený školiteľom Bc.Marekom Šoošom, ktorý je o.i. aj zdrav.záchranár a inštruktor prvej pomoci. Počas seminára sme sa dozvedeli množstvo informácií akým spôsobom môžeme poskytnúť prvú pomoc v akýchkoľvek situáciách. Čo je naša povinnosť zo zákona a ako sa správať aby sme v prvom rade neohrozili seba, ale naozaj boli v daných situáciách nápomocní.

Nechýbali ani ukážky masáže srdca na figuríne a taktiež ukážka Heimlichovho hmatu.

Doobedie ďalej pokračovalo seminárom s MVDr.Zuzanou Uríkovou a týkalo sa noviniek vo veterinárnej medicíne. Dozvedeli sme sa množstvo informácií o nových infekčných ochoreniach a ochranou pred nimi. Jednalo sa najmä o infekčné ochorenia prenášané kliešťom, ale aj o Aujeszkyho chorobe (psedobesnota). Druhá časť prednášky bola pre nás ako strihačov obzvlášť prínosná, nakoľko sa týkala prvej pomoci pre psov. Pani veterinárka riešila viacero možných situácií, s ktorými sa pri našej práci v salóne môžeme stretnúť.

Po skončení doobedných prednášok, každý účastník obdržal certifikát.

Prednášky boli pre členov ASPS bezplatné. Ako poďakovanie za dôveru boli členom ASPS odovzdávané tričká s logom ASPS a všetkým účastníkom perá s logom.

Nasledovala obedňajšia prestávka, počas ktorej bolo možné (ako aj počas celého dňa) zakúpiť si produkty od firmy Profikozmetika.sk. Zástupcovia firmy boli prítomní na našej akcií celý deň a všetci zúčastnení mali možnosť nakúpiť si ich produkty s výraznou zľavou.

Poobede sa konala členská schôdza.

Boli predstavení členovia výboru, prejednávali sa stanovy ASPS a bol zvolený nový výbor ASPS.

Taktiež sme plánovali akcie v roku 2024 a návrhy či podnety členov.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí strávili s nami aktívnu sobotu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.