Pozvánka na SCHÔDZU Asociácie strihačov psov Slovenska 4.11.2023 v Žiline

Pozvánka na semináre ASPS

1.„PRVÁ POMOC PRE ĽUDÍ“

 • Bc. Marek Šooš – zdrav. záchranár, vodný záchranár, inštruktor prvej pomoci, zdrav.sestra

2.„NOVINKY VO VETERINÁRNEJ MEDICÍNE “

 • nové infekčné ochorenia a ochrana pred nimi
 • prvá pomoc pre psov v salóne
 • MVDr. Zuzana Uríková, veterinárna ambulancia Žilina
 • V priestoroch bude prezentácia a predaj sortimentu spoločnosti „PROFIKOZMETIKA“
 • Termín: 4.11.2023
  Miesto : Penzión u Jakuba, Žilina
 • Program:
  09:30 – 10:00   Registrácia na semináre
  10:00 – 13:00   Prvá pomoc pre ľudí, Novinky vo veterinárnej medicíne
  13:00 – 13:45   obed
  13:45 – 14:00   registrácia na schôdzu ASPS
  14:00 – 16:00   schôdza ASPS

Semináre sú dostupné pre všetkých groomerov.
Prihlasovanie je otvorené pre členov aj nečlenov ASPS, kapacita pre členov je do 27.10.2023 plne otvorená, pre nečlenov bude regulovaná podľa naplnenia kapacity. Odporúčame včasnú registráciu.
Semináre ASPS poskytujú aktuálny obsah na dynamické témy. Prvá pomoc pre ľudí má novšie postupy, vo veterinárnej medicíne sa vyskytujú nové choroby, parazity, nové liečivá.

Schôdza ASPS: je dôležitá účasť členov. Schôdze sa môžu zúčastniť aj hostia, sú vítaní, v tomto prípade je tiež potrebné registrovať sa z kapacitných dôvodov.
Na schôdzi sa bude voliť výbor ASPS, diskutovať a schvaľovať stanovy ASPS. rozdeľovať úlohy a kompetencie. Budú sa plánovať akcie na rok 2024, informovať o činnosti a hospodárení ASPS, o novej webovej stránke. Hovoriť budeme aj o možnostiach propagácie členov ASPS a celkovom zviditeľnení Asociácie ako organizácie, ktorá sa stará o špecializované vzdelávanie, poskytuje zázemie a háji záujmy groomerov.

Spoločnosť PROFIKOZMETIKA bude prezentovať v priestoroch svoj sortiment. Pre zúčastnených bude poskytovaná zľava na tovar a na objednávky v rozsahu 10 -20% podľa druhu tovaru.
Môžete si pozrieť nožnice, kefy a ďalšie nástroje. Tiež je možné urobiť predobjednávky a doniesť nástroje na brúsenie.

Prihlasovanie prostredníctvom formulára: https://forms.gle/fMcb5X1qPL8vrcwd7

Účastnícke poplatky:
Semináre a obed

 • členovia ASPS : ZDARMA
 • nečlenovia ASPS: 25 EUR (obed v cene)

IBAN: SK4811000000002942064736
Tešíme sa na Vás

Výbor ASPS