Vyjadrenie ASPS k aktuálnej situácii od 3.3.2021

Vyjadrenie ASPS k aktuálnej situácii od 3.3.2021 (na základe uznesenia vlády č.123, právny predpis 94/2021 Z.z)
PRÁCA V SALÓNOCH PRE PSOV JE MOŽNÁ
a to na základe už skôr zverejneného stanoviska ÚVZ s podpisom hlavného hygienika zo dňa16.2.2021.
Najdôležitejšie informácie: – čítajte prosím pozorne a s porozumením:
1.Podľa aktuálnych nariadení je prevádzka salónu ZATVORENÁ, na bežnú prevádzku výnimka neplatí. To znamená, že je uzamknutá a nedostane sa do nej verejnosť, Vaša práca prebieha za „zatvorenými dvermi“.
2. Preberanie a odovzdávanie psa prebieha MIMO PRIESTORU PREVÁDZKY za dodržania všetkých protiepidemických opatrení -tzv. R.O.R. , je potrebné vyžadovať prekrytie tváre a vhodné odovzdávanie psa buď na vôdzke alebo v prepravke.
V tejto situácii sa správame vlastne ako „kuriér“ a minimalizujeme kontakt, vrátane platby, uprednostníme platbu kartou.
3. Na cestu do práce potrebujete negatívny antigénový test v dobe platnosti podľa situácie vo Vašom okrese.
Ďalšie doplňujúce informácie, ktoré vyplývajú z uznesenia vlády, dotýkajú sa hlavne klientov a ich presunu k Vám:
1. Výnimka na cestu kvôli starostlivosti o zvieratá platí od 5:00 do 20:00.
2.Majitelia zvierat podľa bodu B 3. antigénový test nepotrebujú. Mali by však navštíviť prevádzku najbližšiu k ich bydlisku. Nie je definované, že to musí byť v okrese ich bydliska. Mali by vedieť zdôvodniť svoj pohyb.
Ak potrebujete viac informácií alebo chcete nazrieť do odporúčaní, ktoré sme vypracovali už minulý rok pri prvej vlne COVID-19, napíšte nám prosím mail.