Pandemické rozhodnutie

Milí kolegovia!
Práve sme dostali úžasnú správu od UVZ!
V prevádzke MÔŽEME pracovať za podmienky PREVZATIA PSÍKA PRED PREVÁDZKOU a dodržania prísnych epidemiologických opatrení!
ĎAKUJEME.
Prosím akceptujte tieto nariadenia!