Workshop trimovania s Ivou Královou 11.3.2023 a 25.3.2023

V marci sme sa stretli vo Zvolene na dvoch seminároch spojených s workshopmi. Mali spoločného
menovateľa – techniku trimovania. V oboch prípadoch bola našou lektorkou mimoriadne skúsená
groomerka Iva Králová.
11.3. 2023 boli v hlavnej úlohe teriéry a 25.3. 2023 bradáče. Počas dopoludnia sme na seminári videli
praktické ukážky nielen trimovania, ale aj celkovej úpravy modelov. Tie mala naša lektorka už
pripravené tak, aby ukázala jedince s rôznymi individuálnymi charakteristikami a aj rôzne fázy
prípravy srsti. Odpovedala na mnoho otázok , keďže sa opäť zišlo nielen mnoho groomerov zo
salónov, ale aj veľa chovateľov. Každý sa mohol detailne dozvedieť viac o špecifickej problematike,
ktorá ho zaujímala. Popoludňajší blok bol venovaný workshopu. Mnohí si zdokonaľovali svoje
zručnosti, viacerí vylepšili svoju techniku trimovania, a taktiež sa dozvedeli ako môžu korigovať chyby
či zvýrazniť prednosti svojho modelového psa.
Ďakujeme za skvelú prácu a milý individuálny prístup Ive Královej, veľká vďaka tiež patrí všetkým
účastníkom za vytvorenie výbornej pracovnej atmosféry.
Tento rok plánujeme ďalšie akcie podobného charakteru, na ktorých si budete môcť nielen osvojiť
nové poznatky, ale budú spojené aj s praktickým tréningom techník groomingu.

 

11.3.2023

 

25.3.2023