Seminár – Preventívna dentálna hygiena u psov

——->PRIHLÁŠKA <——-

Košice 10.2.2024

Žilina 11.2.2024

Lektor: ADÉLA TREPÁKOVÁ

Používate už ultrazvukovú zubnú kefku u Vás v salóne? Alebo zvažujete či rozšíriť Vaše služby práve o dentálnu hygienu? Chcete vedieť ako to robiť naozaj správne?
Práve pre Vás je určený tento dlho očakávaný seminár.
Stav chrupu je významným určujúcim faktorom pre kvalitu života každého psa. Na našom seminári sa budeme môcť zoznámiť s problematikou chrupu psa podrobne. Budeme sa venovať potrebným vedomostiam z anatómie, fyziológie zubov. Povieme si ako vyzerá mliečny a dospelý chrup, aké sú ochorenia chrupu, aké sú možnosti prevencie. Ukážeme si vyšetrenie, manipuláciu a fixáciu psa a absolvujeme aj praktické ukážky dentálnej hygieny s možnosťou vyskúšať si prácu s ultrazvukovou zubnou kefkou a ďalšími potrebnými nástrojmi.
Pozvanie na seminár prijala lektorka z Prahy Adéla Trepáková. Adéla je absolventkou Strednej veterinárnej školy v Hradci Králové . Má za sebou 2 ročnú stomatologickú prax na veterinárnej klinike v Prahe. Absolvovala viacero seminárov a kurzov zameraných na stomatológiu psov v Čechách aj v zahraničí. Od roku 2016 má vlastný salón pre psov, kde významnou súčasťou poskytovaných služieb je práve preventívna dentálna hygiena psov. Veľký dôraz kladie Adéla na edukáciu majiteľov. Už štyri roky aktívne odovzdáva svoje skúsenosti na seminároch venovaných dentálnej hygiene.

 

Program:

8:30 -9:00     registrácia účastníkov

9:00 -12:30  teoretická časť

12:30 – 13:30 obed

13:30 – 16:30 praktické ukážky a diskusia

 

Dátum a miesto:

10.2.2024 – Hotel Barca, Červený rak 21, 040 17 Barca, Košice

11.2.2024-  Penzión u Jakuba, Pri Rajčianke 2909, 010 01 Žilina

 

Uzávierka 4.2.2024

 

Cena za seminár vrátane obeda a občerstvenia:

85 Eur  – nečlen ASPS

70Eur  – člen ASPS

Pri platbe uveďte svoje priezvisko a mesto, kde sa zúčastníte seminára (Žilina, Košice)

IBAN: SK48 1100 0000 0029 4206 4736

Platbu je nutné uhradiť do dátumu uzávierky 4.2.2024. Uhradenú prihlášku nie je možné stornovať.

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť, je potrebné nájsť za seba náhradu. Platby sa nevracajú.

Kontakt : 0903 520 796

——-> PRIHLÁŠKA <——-