Pozvánka na seminár s workshopom ÚPRAVA PUDLA

Pozývame Vás na seminár s workshopom ÚPRAVA PUDLA s profesionálnou groomerkou, chovateľkou a rozhodkyňou pre exteriér psov Petrou Ulrichovou Pliskovou.

Petra sa venuje úprave psov od svojich 13 rokov a majiteľkou salónu pre psov je od roku 2005. Upravuje viacero plemien, ale jej špecializáciou sú práve Pudle. Od r.2003 je majiteľkou úspešnej chovateľskej stanice Earl´s Legend, z ktorej pochádza mnoho národných aj medzinárodných šampiónov aj BIS víťazov. Na špeciálnych výstavách pudlov získala viacero špeciálnych ocenení za grooming.

Seminár i workshop je určený pre každého, kto sa chce naučiť, prípadne zlepšiť v technike strihania pudla. Prezentované na seminári budú Baby strih a Škandinávsky strih.

Workshopu je možné sa zúčastniť len s modelom. V prípade akýchkoľvek otázok (stôl, nástroje, model) nás ihneď kontaktujte. Počet miest je obmedzený.

Dátum 7.10.2023

Miesto konania: Zvolen Paw Park, P.O.Hviezdoslava 240/22

Uzávierka: 29.9.2023 (alebo do naplnenia kapacity)

Pre nečlenov ASPS

SEMINAR + WORKSHOP: 120€
Iba SEMINÁR 80€

Pre členov ASPS

SEMINAR + WORKSHOP: 100€
Iba SEMINÁR 60€

Program:

Seminár :    9,00 – 12,30 h

Obed:          12,30 – 13,15 h

Workshop: 13,15 – 17,00 h

Obed a občerstvenie je zabezpečené pre všetkých účastníkov (aj seminára aj workshopu)

Po absolvovaní školenia dostane každý účastník certifikát ASPS

Č.účtu: SK48 1100 0000 0029 4206 4736

Platbu je nutné uhradiť do dátumu uzávierky. Uhradenú prihlášku nie je možné stornovať. Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť, je potrebné nájsť za seba náhradu. Platby sa nevracajú.

Prihlasovanie na : asociacia.strihacov@gmail.com

Do mailu uveďte svoje kontaktné údaje – č. t. a priložte potvrdenie o platbe.

Kontakt: +421903520796