Oznam

V mene nášho občianskeho združenia Asociácie strihačov psov Slovenska si dovoľujeme dať na pravú mieru predchádzajúce vyjadrenia voči p. Lívii Santnerovej ako prevádzkovateľke webovej stránky www. asociaciastrihacovpsov.sk a zároveň sa jej ospravedlniť. Nebolo v našom úmysle znevážiť podnikateľské aktivity, ktoré p. Santnerová ponúka prostredníctvom jej webovej stránky. Sme rôzne a odlišné subjekty ponúkajúce našim členom a klientom služby ako najlepšie vieme, čo iste platí aj pre p. Líviu Santnerovú a jej www. asociaciustrihacovpsov.sk. Našimi predchádzajúcimi vyjadreniami sme nemali v úmysle spochybňovať jej slobodu podnikania a možnosť jej vstupu na trh s jej podnikateľskými zámermi. Zároveň si uvedomujeme, že všetci sme na jednej lodi a ide nám o spoločné dobro pre nás všetkých. Preto Vás ako našich členov a prípadne aj ďalšie salóny vyzývame k vzájomnému akceptovaniu a rešpektovaniu. Ťahajme za jeden povraz a nie proti sebe.“.