Odporúčania pre prevádzky salónov počas COVID-19

Odporúčané opatrenia počas rizika COVID-19

 

 • Klientov objednávame s dostatočným časovým odstupom, aby sme zabránili ich stretnutiu pred salónom.  Klienti navzájom neprichádzajú do kontaktu. 
 • Pracovník salónu pre psov prevezme i odovzdá psa mimo prevádzky, prípadne v priestore na to určenom (chodba)
 • V salóne je vždy pes (psy) len od jedného klienta, nemali by prísť spolu do kontaktu. Personál používa pri prevzatí psa ochranné prostriedky – rúško a rukavice,
 • Pes je pri prevzatí zabezpečený obojkom, resp. postrojom a vôdzkou, aby nedochádzalo ku kontaktu majiteľ – strihač, majiteľa o toto zabezpečenie vopred požiadame, alternatívou môže byť prepravka. V tomto období odporúčame objednávať psov, ktorých správanie je nám dostatočne známe, nie sú agresívne a je málo pravdepodobné, že ich správanie bude nepredvídateľné,
 • Pracujeme celý čas v rúšku. Rukavice používame minimálne dovtedy, kým psa neokúpeme a tiež pri odovzdávaní psa. 
 • Aby sme eliminovali jediný možný prenos vírusu – a to na povrchoch , v tomto prípade na srsti psa, každý pes je po prevzatí najprv okúpaný, 2x šampónujeme.  
 • Vyhýbame sa teda pokiaľ je možné „predstrihávaniu“ a rozčesávaniu pred kúpaním, 
 • V salóne sa dodržuje zvýšený režim dezinfekcie: dezinfekcia priestorov – povrchov stolov, ale aj podláh a vane po každom klientovi. 
 • Vetráme.
 • Odporúčame zvážiť v tomto období trimovanie. Trimovanie totiž robíme obvykle bez predošlého kúpeľa, čo predstavuje zvýšené riziko šírenia prachových častíc uvoľnených zo srsti. Predošlý kúpeľ v domácom prostredí by nesplnil účel, keďže majiteľ či iné osoby ešte s ním prídu do kontaktu do návštevy salóna. Je možné v niektorých prípadoch uvažovať o okúpaní v salóne a následnom použití trimovacej kriedy, je však potrebné rátať s tým, že srsť bude mäkšia   a celkovo bude úprava náročnejšia a dlhšia. 
 • Nezabudnime, že rúško nepredstavuje stopercentnú ochranu, je potrebné ho pravidelne meniť, tiež dodržiavať od zákazníkov dostatočný odstup, kontakt pri preberaní a platení minimalizovať 
 • Uprednostňujeme  platbu na účet alebo bezkontaktne
 • V prevádzke je možné mať len 1 osobu na 25m2