SEMINÁR ASIAN STYLE

Jednou z najznámejších groomerov v oblasti kreatívneho groomingu, najmä ázijského štýlu je BEATRIX MEGYESI. Privítame ju na našom ďalšom seminári, kde nám ukáže tento typ úpravy na dvoch modeloch s odlišným typom srsti.
Beatrix je známa svojou precíznou prácou a pôsobí okrem svojho vlastného salónu v Maďarsku aj v talianskom Miláne a je inštruktorom na seminároch a workshopoch po celej Európe, ale i v zámorí.

V NITRE
4.10.2020

Adresa:
Mediahaus, Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra

Program:
Prezentácia : 08:30 – 09:00 hod.
1.časť:              09:00 – 11:30 hod.
Obed :               11:30 – 12:30 hod.
2.časť                12:30 – 15:00 hod.

Po absolvovaní kurzu dostane každý účastník certifikát ASPS.

Prihlasovanie formou emailu na asociacia.strihacov@gmail.com, kde uveďte svoje kontaktné údaje (meno a tel.číslo) a priložte potvrdenie o platbe

Účastnícky poplatok
pre nečlenov ASPS 85,-Eur
pre členov ASPS 65,-Eur

Platby s uvedením Vášho mena poukážte na č.účtu:
SK48 1100 0000 0029 4206 4736

Informácie – kontakty:
tel. – 0905 275 797
asociacia.strihacov@gmail.com