WORKSHOP TRIMOVANIE TERIÉROV S IVOU KRÁLOVOU

Pozývame Vás na workshop TRIMOVANIA TERIÉROV s profesionálnou groomerkou, handlerkou a chovateľkou Ivou Královou. Oslovili sme ju opäť na základe doterajšej opakovanej výbornej spolupráce.

Iva sa venuje úprave psov od roku 1983, získala 1.miesto na Pragobest 1995, je chovateľkou, majiteľkou a groomerkou svetových víťazov, v súčasnosti sa venuje najmä teriérom. Je majiteľkou salónu pre psov, špecializuje sa na výstavnú úpravu. V chovateľskej stanici Adia Avi chová plemená erdel teriér, foxteriér drsnosrstý aj hladkosrstý, pudel trpasličí.

Workshop je určený pre tých, ktorí chcú ovládať správnu techniku trimovania, dozvedieť sa viac o úprave svojho plemena a osvojiť si špecifické zručnosti.
Je potrebné si zabezpečiť vlastný model drsnosrstého teriéra (napr. foxteriér, welshteriér, írsky teriér a pod. ), trimovací stôl a trimovacie pomôcky.

V prípade záujmu trimovať iné plemeno ako sú teriéry, je potrebné vopred konzultovať telefonicky s organizátorom.

👉 Workshopu je možné sa zúčastniť
aktívne – s modelom
alebo
pasívne – ako pozorovateľ

Počet miest obmedzený.

V prípade akýchkoľvek otázok (model psa, stôl, vybavenie) nás ihneď kontaktujte.

Dátum: 25.05.2024
Miesto konania: BYTČA
Uzávierka: 19.05.2023

alebo do naplnenia kapacity

Program:
8:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 12:30 teoretický úvod a prvá časť workshopu
12:30 – 13:30 obedná prestávka

13:30 – 17:00 druhá časť workshopu

Účastnícke poplatky:
Aktívna účasť:
Pre nečlenov ASPS :120Eur
Pre členov ASPS: 100Eur
Pasívna účasť:
Nečlen ASPS: 100 Eur

Člen ASPS: 90 Eur

číslo účtu: SK48 1100 0000 0029 4206 4736

Obed a občerstvenie je zabezpečené

Po absolvovaní školenia dostane každý účastník certifikát ASPS

Účastnícky poplatok je nutné uhradiť do 48 hodín, inak bude prihláška bez evidencie platby automaticky vymazaná.
Uhradenú prihlášku nie je možné stornovať. Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť, je potrebné nájsť za seba náhradu. Platby sa nevracajú.

Kontakt: +421 903 520 796

KLIK PRIHLÁŠKA