Výbor ASPS

 

Predseda

Mgr. Elena Hrtánková

predseda.asps@gmail.com

+421 903 520 796

 

Podpredseda

Katarína Hromádková

popredseda.asps@gmail.com

+421 905 360 400

 

Ekonóm

Hedviga Bobulová

ekonom.asps@gmail.com

+421 905 216 305

 

Matrikár

Růžena Kozáčiková

matrikar.asps@gmail.com

+421 907 257 573

 

Revízna komisia:

 

Predseda

Denisa Kollárová

revizia.asps@gmail.com

+421 905 275 797

 

Člen r.komisie                 MVDr. Ivana Žoldošová

Člen r.komisie                 Simona Šimonová