Kontakt

Asociácia strihačov psov Slovenska, o.z.

Pod Urpínom 10,

974 01 Banská Bystrica

 

IČO: 45 027 897

číslo účtu:  SK48 1100 0000 0029 4206 4736

email: asociacia.strihacov@gmail.com

Kontaktný formulár :