Kontakt

Asociácia strihačov psov Slovenska, o.z.

Terézie Vansovej 5/30
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 45 027 897
email: asociacia.strihacov@gmail.com

Kontaktný formulár :