Členovia ASPS

ASPS žiada registrovaných členov o doplnenie údajov profilu člena.

 

Zoznam členov ASPS

 

1. Bobulová Hedviga

2. Fekiačová Alžbeta

3. Golianová Martina Mgr.

4. Hromádková Katarína

5. Hrtánková Elena, Mgr.

6. Jánošíková Marta

7. Kollárová Denisa

8. Kopčoková Anita

9. Kozáčiková Ružena

10. Krieková Stanislava

11. Hrušková Eva

12. Matečná Ivana, Ing.

13. Michalská Ivana

14. Péterová Jana

15. Remeselníková Alena

16. Rokytová Tatiana

17. Struckelová Dagmar – čestný člen

18. Sýkorová Jaroslava

19. Šimonová Simona

20. Žiaková Mária

21. Žoldošová Ivana, MVDr.

22. Králová Veronika